Docelowi odbiorcy: potencjalni i średnio-zaawansowani deweloperzy Rust, którzy martwią się wolnymi czasami kompilacji, ich skalą i praktykami zapobiegawczymi; zaawansowani deweloperzy Rust, którzy pomogą mi poprawić czas kompilacji.

Rust jest znany z wolnego czasu kompilacji. Spędziłem dużo czasu próbując poprawić przyrostowe czasy kompilacji testowania dla mojego projektu git-branchless w https://github.com/arxanas/git-branchless/pull/650. Oto dyskusja wyników.

Streszczenie wykonawcze

 • “Przyrostowe testowania” odnosi się tylko do zmiany kodu testu integracyjnego i przebudowanie. Kod źródłowy pozostaje niezmienony.
 • Ostatecznie udało mi się skrócić przyrostowy czas testowania z ~6.9sek do ~1.7sek (~4x). Inne sposoby na skrócenie czasu kompilacji przyniosły niewielką lub żadną poprawę.

W celach informacyjnych, oto najlepsze artykuły dotyczące konceptualnego zrozumienia modelu kompilacji Rust i poprawy czasu kompilacji:

Szczegóły projektu

Oto jak duży był mój projekt git-branchless przed pull request:

 • git-branchless/src: 12060 linii.
 • git-branchless/tests: 12897 linii.
  • Zauważ, że w dużej mierze opiera się na “snapshot testing”, więc większość tych linii kodu to “multiline string literals”.
 • git-branchless-lib/src: 12406 linii.

Dopuszczalne są długie czasy kompilacji i konsolidacja, ale aby zoptymalizować sprzężenie zwrotnego programowania, potrzebuję krótkich czasów testowania. W szczególności chcę iterować nad pracowaniem pewnego testu. (IntelliJ ma fajną funkcję automatycznego ponownego uruchamiania danego testu, gdy występuje zmiana w kodu źródła ale trwanie zbyt długo ponownej kompilacji zmniejsza jej przydatność.)

Na początek zbudowanie binary test_amend (który testuje subcommand amend) po dodaniu pojedynczego komentarza do jego pliku testu (bez zmian w library!) wymaga ~6.9sek:

$ hyperfine --warmup 3 --prepare 'echo "// @nocommit test" >>git-branchless/tests/command/test_amend.rs' 'cargo test --test mod --no-run'  
Benchmark 1: cargo test --test mod --no-run
 Time (mean ± σ):   6.927 s ± 0.123 s  [User: 7.652 s, System: 1.738 s]
 Range (min … max):  6.754 s … 7.161 s  10 runs

Tragedia! To nie duży projekt, a zmieniamy tylko testy, więc nie powinno to wymagać tak długiego czasu iteracji.

Podzielenie się na więcej crates

W pull request wyodrębniłem do dodatkowych dziewięciu crates, co daje przyrostowy czas kompilacji testu wynoszący ~1.7sek (~4x poprawa).

$ hyperfine --warmup 3 --prepare 'echo "// @nocommit test" >>git-branchless/tests/test_amend.rs' 'cargo test --test test_amend --no-run'  
Benchmark 1: cargo test --test test_amend --no-run
 Time (mean ± σ): 	1.771 s ± 0.012 s	[User: 1.471 s, System: 0.330 s]
 Range (min … max):	1.750 s … 1.793 s	10 runs

Jeśli chodzi o poprawę względną, to znaczna, ale jeśli chodzi o poprawę bezwzględną, sądzę, że jest raczej słaba. Bym oczekiwał 100-200ms na parsing, macro expansion, typechecking, i code generation (bez optimacji) dla pliku tego rozmiaru (~1k linii, głownie długi wartości łańcuchowe).

Dodatkowe, dzielenie na wiele crates utrudnia rozpowszechnianie projektu za pośrednictwem crates.io:

 • Każdy crate wymaga indywidualnego publikowania na crates.io (nie można opublikować crate z zależnościami Git w crates.io).
  • Dlatego muszę zarządzać wersjami i licencji każdego crate.
 • Według mojej ankiety wśród użytkowników, większość moich użytkowników instaluje program za pomocą cargo. Na pytanie “Jak zainstalowałeś git-branchless?”, odpowiedzi są następujące (stan na ):
  • 7/18 (38.9%): przez cargo install git-branchless.
  • 4/18 (22.2%): za pośrednictwem tradycyjnego systemowego menedżera pakietów.
  • 4/18 (22.2%): przez Nix lub NixOS
  • 2/18 (11.1%): klonując repozytorium i ręcznie budując i instalując.
  • 1/18 (5.6%): przez artefakt kompilacji z GitHub Actions

Niestety, muszę publicznie udostępniać wewnętrzne moduły na crates.io tylko po to, aby uzyskać rozsądne czasy kompilacji.

Czas bez operacji

Wtedy, mierzę czas bez operacji [ang. “no-op”] na ~350ms dla mniejszej testowe crate z niewieloma zależnościami:

$ hyperfine --warmup 3 'cargo test -p git-branchless-test --no-run' 		 
Benchmark 1: cargo test -p git-branchless-test --no-run
 Time (mean ± σ):   344.2 ms ±  3.5 ms  [User: 246.2 ms, System: 91.9 ms]
 Range (min … max):  340.4 ms … 351.0 ms  10 runs

To jest nieoczekiwane. Spodziewałbym się, że czas na kompilację bez operacji będzie podobny do git status, może 15ms:

$ hyperfine --warmup 3 'git status'
Benchmark 1: git status
 Time (mean ± σ): 	 13.5 ms ±  2.5 ms  [User: 4.9 ms, System: 6.1 ms]
 Range (min … max):  11.1 ms … 24.7 ms  197 runs

Tu może być jakiś głębszy problem. Dokumentacja cargo nextest ostrzega, że niektóre systemy przeciw malware mogą wprowadzać sztuczne opóźnienie uruchamiania podczas sprawdzania plików wykonywalnych:

A typical sign of this happening is even the simplest of tests in cargo nextest run taking more than 0.2 seconds.

Zgodnie z dokumentacją, oznaczyłem moje oprogramowanie terminala jako “Developer Tools” w systemie macOS, ale nie udało mi się skrócić czasu kompilacji bez operacji.

Koniec profilowania?

Spróbowalem z subcommand crate, który niedawno stworzyłem bez wielu zaleźności:

$ hyperfine --warmup 3 --prepare 'echo "// @nocommit test" >>git-branchless-test/tests/test_test.rs' 'cargo test -p git-branchless-test --no-run'
Benchmark 1: cargo test -p git-branchless-test --no-run
 Time (mean ± σ): 	1.855 s ± 0.034 s	[User: 1.476 s, System: 0.335 s]
 Range (min … max):	1.831 s … 1.939 s	10 runs

Wykres czasu kompilacji według cargo build nie pomaga. Tylko pokazuje to, że budowany test wymaga 100% czasu:

The timing graph for building the `git-branchless-test` crate.

The timing graph for building the git-branchless-test crate.

Koniec kolejnych pomysłów?

Oto niektóre pomysły, które nie zadziałały:

 • Połączenie testów integracyjnych w jeden binary. (W każdym razie chętnie uruchamiam indywidualne binaries, jeśli to konieczne.)
 • Zmniejszenie głównych monomorfozacji (wywołania AsRef itp. Pojawiły się w cargo llvm-lines, ale ich zmniejszenie nie zdawało się poprawiać czasu kompilacji).
 • Używanie sccache.
 • Używanie cargo nextest.
 • Używanie zld/mold/sold.
 • Ustawienie profile.dev.split-debuginfo = “unpacked” (dla systemu macOS).
 • Ustawienie profile.dev.build-override.opt-level = 3.
  • Niestety, jest dużo makr proceduralnych, zwłaszcza #[instrument] z crate tracing.
 • Ustawienie profile.dev.debug = 0. W rzeczywistości skraca czas kompilacji o 20ms, ale samo w sobie nie wystarczy.

Więc teraz utknąłem. To najwięcej, jak mogę skrócić przyrostowe czasy testowania Rust. Daj znać, jeśli masz jakieś inne pomysły.

Komentarze