Docelowi odbiorcy: inżynierowie oprogramowanie pracujący z Git, którzy używają “patch stacks”/”stacked diffs”, na przykład w jaki sposób Git jest używany w projektach Git i Linux, a także w wielu firmach wprowadzających “trunk-based development”; ale nie użytkownicy Git, który uważają, że graf zatwierdzeń Git powinien odzwierciedlać rzeczywisty proces rozwijania.

Pewna kategoria programistów używa Git z przypływem pracy “patch stack”, na którym zbierają ciąg małych, indywidualnie przeglądanych zatwierdzeń, które razem realizują znaczną zmianę. W takich przykładach, często przydatne jest uruchamianie linters lub formatters na każdym zatwierdzeniu w stosie i zastosowanie wyników. Może to być jednak żmudne, a naiwne podejście może powodować niepotrzebne konflikty scalania. (Jednym z obejść jest zastosowanie formatter na każdym zatwierdzeniu w stosie wstecz.)

Komenda git test z git-branchless przedstawia rozwiązanie do szybkiego uruchamiania formatters, itd., na całym stosie zatwierdzeń bez produkowania konfliktów scalania. Dodatkowo, może to zostać wykonywany równoległe, i zapisuje wyniki, żeby ponowne formatowania tego samego zatwierdzenia zostawił pominięte. Możesz zobaczyć post z ogłoszeniem lub dokumentację git test.

Oto demonstracja formatowania zatwierdzeń w stosie (przewiń do 0:35, aby zobaczyć tylko demonstrację git test fix):

Ja zwykle ustawiam git fmt na alias na coś takiego

git test run --exec 'cargo fmt --all' --strategy worktree --jobs 8

Komentarze