Docelowi odbiorcy Inżynierowie oprogramowania pracujący z Git, którzy natrafili na tą wartośc i chcą potwierdzić, że ma ona szczególne znaczenie.
Pochodzenie Ogólne doświadczenie w Git.
Nastrój Pomocny.
Język Obcy. Moim pierwszym język jest angielki. Jeśli zobaczysz błąd, niezależnie od tego, czy chodzi o pisownię, gramatykę czy dobór słow, skomentuj to!

Git stosuje hash e69de29bb2d1d6434b8b29ae775ad8c2e48c5391 dla oznaczenia pustego blob (pusty plik).

W ramach potwierdzenia, możemy ręcznie zbudować zawartość takiego obiektu Git i obliczyć jego hash. Format zawartości obiektu to <typ> <rozmiar>\0<zawartość> (przy czym \0 oznacza znak null). W tym przypadku, typ to blob rozmiar wynosi 0 i nie ma zawartości. Można obliczyć hash za pomocą jednej z poniższych komend:

$ printf 'blob 0\0' | shasum
e69de29bb2d1d6434b8b29ae775ad8c2e48c5391  -

$ printf 'blob 0\0' | openssl dgst -sha1  
e69de29bb2d1d6434b8b29ae775ad8c2e48c5391

Zobacz też Why does Git hash only the Contents of A File? na powiązaną dyskusję.

Komentarze